Rozpis

Pořadatelský orgán:
Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky
Pořadatelský subjekt:
Sportovní klub HANÁ Orienteering (OOL)
Datum:
Středa 6. června 2012
Centrum:
Olomouc – Svatý Kopeček, Zoologická zahrada Olomouc
Parkování:
V okolí zoologické zahrady
Start:
Intervalový, ve 12:00 start prvních závodníků
Mapa:
Svatý Kopeček, měřítko 1:7 500, ekvidistance 5 m, stav – jaro 2012
Terén:
Příměstský les, mírné převýšení, hustá síť komunikací, místy sezónní podrost
Kategorie:
D7 – mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2000, 1999, 1998 (prima, sekunda víceletých gymnázií)
D9 – starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, rok narození 1998, 1997,1996 (tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií)
DS – studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 (kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií)
H7 – mladší žactvo (hoši) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2000, 1999, 1998 (prima, sekunda víceletých gymnázií)
H9 – starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, rok narození 1998, 1997, 1996 (tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií)
HS – studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
Open veřejná nesoutěžní kategorie
Přihlášky:
Vyplněný formulář (XLS) zašlete do 25. 5. 2012 na email jakob.jan@ijakob.com.
Vklad:
Za startující závodníky se vklad nevybírá.
Ubytování:
V případě zájmu o ubytování nás do 25. 5. 2012 kontaktujte na telefon +420 581 111 527.
Systém ražení:
Kontrola ražení a měření času bude probíhat elektronicky pomocí systému SPORTident. Pokud závodník nevlastní svůj čip SI, bude mu zapůjčen.
Postup:
Školy, které se umístily na 1. až 6. místě v roce 2010/11, vybojovaly právo startu dvou škol daného kraje v celostátním finále ve školním roce 2011/2012:
D7, H7 + D9, H9 (2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií): Olomoucký kraj 2, kraj Vysočina 2, Zlínský kraj 2, Liberecký kraj 2, Středočeský kraj 2, ostatní kraje po 1;
DS, HSM (střední školy): Zlínský kraj 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, kraj Praha 2, kraj Vysočina 2, ostatní kraje po 1.
Pravidla:
Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.
Účast:
V celostátním finále Přeboru škol může startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků. Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18 let pověřený ředitelstvím příslušné školy. Za školu, která postoupila na celostátní finále, mohou soutěžit i žáci, kteří se neúčastnili nižších kol (okresní, krajské).
Hodnocení:
V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají. Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva. Body do soutěže družstev se sčítají: v kategorii D7, H7, D9, H9 (žáci) a v kategorii DS, HS.
Funkcionáři:
ředitel závodu – Robert Zdráhal
hlavní rozhodčí – Kristýna Skyvová
stavitel tratí – Petr Skyva
Informace:
www.preborskol.cz, Robert Zdráhal – brko@hanaorienteering.cz.